Tag: graduation

Tốt nghiệp rồi, còn điều gì tiếc nuối nữa không

Cảm thức

“Mùa hè năm ấy, tôi vô cùng ước ao về đại học, mùa hè năm nay, tôi vô cùng ao ước về mùa hè năm ấy”....

Read More
Close

0